Vallfärdsplatsen vid Vätterns strand

Mer om museet

Birgittastiftelsen

Museet drevs under åren 2003-2022 av den ideella föreningen Birgittastiftelsen, som nu är museets vänförening. Medlemmarna finns över hela Sverige och även utomlands. Birgittastiftelsen ska verka för att sprida kunskap om Birgittas liv och gärning och vårda byggnaderna i Klosterområdet. Förutom att ha instiftat och drivit museet har Birgittastiftelsen ett bibliotek, Biblioteca Birgittina, och stöder och tillgängliggör forskning t.ex. genom att varje år dela ut Birgittapriset till en välrenommerad Birgittaforskare.

Mer om Birgittastiftelsen på: birgittastiftelsen.se

Nätverk

Museet och Birgittastiftelsen ingår i flera nätverk:

Sveriges museer
Societas Birgitta Europa – nätverk för orter med birgittinerkloster
Nätverk för svenska medeltids museer
Östgöta museichefkollegium
Dessutom forskarnätverk.

 

 

Forskning

Klosterbyggnaderna, Birgitta och Birgittinerorden är föremål för intresse från forskare från stora delar av världen. Just nu pågar forskningsprojekt kring

Byggnaderna.
Tegel.
Takstolarna.
Musik.
Spiritualitet.
Böcker…

Aktuell forskning presenteras populärt vid det årliga Birgittaseminariet i oktober. Med jämna mellanrum hålls också internationella forskarseminarier kallade International Birgittine Conference

Translate »