Om museet

Personal
Museichef: Lilliann Gilmark
lillianngilmark@gmail.com
tel: 070-270 86 06

Administratör: Anita Gustavsson

klostermuseet@telia.com

Telefon: 0143-100 31

Postadress: Box 38
592 21 Vadstena

Dessutom sommarpersonal och timanställda guider.  De nås via museet.

Birgittastiftelsen
Museet drivs av den ideella föreningen Birgittastiftelsen. Medlemmarna finns över hela Sverige och även utomlands. Birgittastiftelsen ska verka för att sprida kunskap om Birgittas liv och gärning och vårda byggnaderna i Klosterområdet. Förutom att driva museet har Birgittastiftelsen ett bibliotek Biblioteca Birgittina och stöder och tillgängliggör forskning t.ex. genom att varje år dela ut Birgittapriset till en välrenommerad Birgittaforskare.

Mer om Birgittastiftelsen på: birgittastiftelsen.se

Finansiering
Museet finansieras i huvudsak via besöksintäkter, sökta fondmedel och donationer och även av en mindre summa offentliga bidrag.

Aktuell forskning
Klosterbyggnaderna, Birgitta och Birgittinerorden är föremål för intresse från forskare från stora delar av världen.
Just nu pågar forskningsprojekt kring
Byggnaderna.
Tegel.
Takstolarna.
Musik.
Spiritualitet.
Böcker.
osv

Aktuell forskning presenteras populärt vid det årliga Birgittaseminariet i oktober.

Med jämna mellanrum hålls också internationella forskarseminarier kallade International Birgittine conference

Nätverk
Museet och Birgittastiftelsen ingår i flera nätverk:

Sveriges museer
Societas Birgitta Europa – nätverk för orter med birgittinerkloster
Nätverk för svenska medeltids museer
Östgöta museichefkollegium
Dessutom forskarnätverk.