Vallfärdsplatsen vid Vätterns strand

Folkungapalatset

Vadstena gård tillhörde på 1200-talet den kungliga grenen av Folkungaätten. Där fanns en hamn som var betydelsefull redan under järnåldern. Spannmålshandeln var grunden för den rikedom som samlades hos de mäktiga släkterna – redan före palats- och klostertiden var Vadstena ett ekonomiskt och administrativt maktcentrum.

Kungapalatset

När Birger Jarl, i mitten av 1200-talet, lät bygga ett palats till sonen kung Valdemar, förändrades bilden av makten i Vadstenabygden. En ny kunglig släkt uttryckte sin maktposition genom att bygga i det nya materialet tegel med modern kontinental planlösning. Palatset hör till de äldsta tegelbyggnaderna i Sverige. Vid utgrävningar på palatsområdet i Vadstena har det framkommit lämningar av äldre byggnader både i trä och sten samt mynt, det äldsta från år 978.

Det är stor skillnad mellan de tidigmedeltida långhusen med härd i mitten, lerklinade risväggar, inga fönster, ingen möjlighet till avskildhet, och Kungapalatset i Vadstena med separata rum, eldstäder, fönster, hypokaust (varmluftskanaler i golvet, en romersk uppfinning) – ett hus för kunglig representation. Det var i det huset som Birgitta Birgersdotter mottog uppenbarelsen om sin klosterorden, Hennes kommentar om detta hus där hon själv varit verksam var: ”…byggt av fattiga mäns svett för rika mäns högfärds skull”. Palatset donerades 1346 av kung Magnus Eriksson och hans drottning Blanche till Birgittinerorden som stadfästes av påven 1370 och blev ursprunget till det stora klosterkomplexet i Vadstena, vilket i sin tur har varit utgångspunkten för Vadstenas vidare utveckling.

Guidningar

Här på Klostermuseum anordnar vi historiska guidningar och vandringar som passar de flesta åldrar. Läs mer om dem här

Utställningar

Vi strävar efter att utställningar och guidningar ska grundas i aktuell forskning. Det är ett historiskt museum men också en del av vallfartsmålet Vadstena.

Vigsel & Dop

Museet har vackra och stämningsfulla lokaler för borgerlig och kyrklig vigsel. Beroende på lokal kan ni vara upp till 100 gäster.

Translate »