Om museet

Personal
Museichef: Markus Lindberg
markus.klostermuseet (at) telia.com
tel: 073-8550031

Dessutom sommarpersonal och timanställda guider.  De nås via museet.

Birgittastiftelsen
Museet drivs av den ideella föreningen Birgittastiftelsen. Medlemmarna finns över hela Sverige och även utomlands. Birgittastiftelsen ska verka för att sprida kunskap om Birgittas liv och gärning och vårda byggnaderna i Klosterområdet. Förutom att driva museet har Birgittastiftelsen ett bibliotek Biblioteca Birgittina och stöder och tillgängliggör forskning t.ex. genom att varje år dela ut Birgittapriset till en välrenommerad Birgittaforskare.

Mer om Birgittastiftelsen på: birgittastiftelsen.se

Finansiering
Museet finansieras via besöksintäkter, sökta fondmedel och donationer. Museet har inga offentliga bidrag.

Kvalitet
Museet är kvalitetscertifierat via Swedish welcome. Certifieringen innefattar värdskap, gestaltning, tillgänglighet, skyltning, städning, osv.

Miljöinfo
Museet är miljöcertifierat via Swedish welcome. Certifieringen innefattar energianvändning, miljömärkta städ och kontorsprodukter, personalpolicy, återvinning osv.

Säkerhet
Museet har ett löpnade säkerhetsarbete med koll av fast säkerhetsutrustning, fria utrymningsvägar och personalutbildning.

Aktuell forskning
Klosterbyggnaderna, Birgitta och Birgittinerorden är föremål för intresse från forskare från stora delar av världen.
Just nu pågar forskningsprojekt kring
Byggnaderna.
Tegel.
Takstolarna.
Musik.
Spiritualitet.
Böcker.
osv

Aktuell forskning presenteras populärt vid det årliga Birgittaseminariet i oktober.

Med jämna mellanrum hålls också internationella forskarseminarier kallade
International Birgittine conference
2015 äger den internationella konferensen rum i Exeter, England.

Nätverk
Museet och Birgittastiftelsen ingår i flera nätverk:
Societas Birgitta Europa – nätverk för orter med birgittinerkloster
Nätverk för svenska medeltids muser
Östgöta museichefkollegium
Dessutom forskarnätverk.